Desimetr öwrülme

Siziň isleýän metrik konwerteriňizi tapmak üçin gözleg gutusyny ulanyň.

Desimetr

Uzynlygyň metrik birligi metriň ondan birine deňdir