Desimetr-dan Metr-a öwrülmesi

Download our Android App

Metr-dan Desimetr-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Desimetr -den Metr-a göçürmek

m =
dm
 
______
 
 
10.000
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek
Köpräk maglumat: Metr

Desimetr

Uzynlygyň metrik birligi metriň ondan birine deňdir

 

Desimetr -den Metr-a göçürmek

m =
dm
 
______
 
 
10.000

Metr

Metr metrik ulgamynda uzynlyk birligi bolup durýar, ol Halkara birlik ulgamynda (SI) esasy uzynlyk birligidir.

SI ulgamynda we beýleki MKS (metr, kilogram, sekunt) ulgamlarynda esasy uzynlyk birligi bolanlygy sebäpli, metr beýleki birlikleri (mysal üçin, güýç birligi bolan nýuton) çykarmak üçin ulanylýar.

 

Desimetr-dan Metr-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Desimetr Metr
0dm 0.00m
1dm 0.10m
2dm 0.20m
3dm 0.30m
4dm 0.40m
5dm 0.50m
6dm 0.60m
7dm 0.70m
8dm 0.80m
9dm 0.90m
10dm 1.00m
11dm 1.10m
12dm 1.20m
13dm 1.30m
14dm 1.40m
15dm 1.50m
16dm 1.60m
17dm 1.70m
18dm 1.80m
19dm 1.90m
Desimetr Metr
20dm 2.00m
21dm 2.10m
22dm 2.20m
23dm 2.30m
24dm 2.40m
25dm 2.50m
26dm 2.60m
27dm 2.70m
28dm 2.80m
29dm 2.90m
30dm 3.00m
31dm 3.10m
32dm 3.20m
33dm 3.30m
34dm 3.40m
35dm 3.50m
36dm 3.60m
37dm 3.70m
38dm 3.80m
39dm 3.90m
Desimetr Metr
40dm 4.00m
41dm 4.10m
42dm 4.20m
43dm 4.30m
44dm 4.40m
45dm 4.50m
46dm 4.60m
47dm 4.70m
48dm 4.80m
49dm 4.90m
50dm 5.00m
51dm 5.10m
52dm 5.20m
53dm 5.30m
54dm 5.40m
55dm 5.50m
56dm 5.60m
57dm 5.70m
58dm 5.80m
59dm 5.90m
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma uzynlyk temperatura agyrlyk meýdan göwrüm tizlik wagt pul birligi