Santimetr öwrülme

Siziň isleýän metrik konwerteriňizi tapmak üçin gözleg gutusyny ulanyň.

Santimetr

 • sm
 • Birlik:

  • Uzynlyk / uzaklyk

  Bütindünýä ulanylyş:

  • Santimetr bütin dünýäde uzynlygyň ölçegi hökmünde ulanylýar. Emma bu babatda entek hem, Adaty Ölçeg Birligi Ulgamyny (imperiýa ölçegine meňzeş) ulanýan Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda ylaýta-da kadadan çykmalar hem bar.

  Häsiýetnama:

  Santimetr metrik sistemasynda uzynlyk birligidir, metrbir ýüzünja deňdir.

  1cm 0.39370 dýuýmdeňdir.

  Asyl:

  Agramlaryň we ölçegleriň metrik ýa-da onluk ulgamy 1795-nji ýylda Fransiýada kesgitlenipdir we kabul edilipdir. Uzynlyk ölçegleri üçin esas hökmünde metr ulanmaklyk bilen, ulgam häzirki wagtda tutuş dünýäde resmi taýdan ulanylýar.

  Umumy salgylanmalar:

  • Birleşen Ştatlaryň nikel (5 sent) teňňe diametri takmynan 2sm deňdir. 
  • Ynsan göz perdesiniň diametri takmynan 1.15sm (11.5mm) deňdir.
  • Bir imperial fut takmynan 30.5cm deňdir.

  Ulanyş konteksti:

  Santimetriň droblarynyň umuman belgilenmeginiň hökman bolman ýagdaýlarynda we gollanmalarda, Halkara Birlikler Sistemasyny (SI) uýgunlaşdyran döwletlerde, santimetr gündelik ölçeg birligi hökmünde ulanylýar.

  Injenerlik we taslama ýaly has takyk hasaplar gerekli bolan gollanmalarda,uzaklyk umuman ýa millimetri ulanmak bilen, ýa-da metriň desimal droblaryny ulanmak bilen belgilenýär.

  Komponent birlikler:

  Birnäçe:

  • 100cm = 1m (metr)
  • Uzynlyk/aralyk ölçeg birlikleri metr ölçeginde fraksiýalarda ýa-da bir metrdeesaslanandyr.