tizlik öwrülme

Siziň isleýän metrik konwerteriňizi tapmak üçin gözleg gutusyny ulanyň.

Tizlik / Ýygylyk öwrülme

Tizlik birlikleriniň köpüsi tizligiň wagt bilen aňladylýan goşma birlikleridir, Metr sekund ýaly halkara ölçeg birligi muňa mysaldyr. Kadadan çykma hökmünde berilýän iň gowy mysal Mah sany (sesiň tizligine esaslanýan birlik) we Uzel (sagatda geçilýän deňiz miline esaslanýar).

Metrik ölçeg ulgamyna gollanýan döwletler ulag-aragatnaşyk üçin Kilometr sagat ulanýar, Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalyk ýaly metrik däl ulgama gollanýan döwletler bolsa Mil sagat.

Tizlik ölçegleri degişli tizligiň ölçeg birligi bilen birmeňzeş görnüşde öwrülip bilner.