Kilogram öwrülme tablisa

Siziň isleýän metrik konwerteriňizi tapmak üçin gözleg gutusyny ulanyň.

Kilogram

Kg Halkara Kilogram Etalonynyň (HKE) agramyna, ýagny 1889-njy platina-iridiý splawyndan öndürilen we Fransiýanyň Sewr şäherçesindäki Agramlaryň we Ölçegleriň Halkara Edarasynda saklanýan bloga deň gelmegi bilen kesgitlenýär.

Bu barlaghanada öndürip bolan esasy fundamental fiziki emläkden başga fiziki obýekti bolan ýeke-täk Ölçeg Birligidir.