Karat öwrülme tablisa

Siziň isleýän metrik konwerteriňizi tapmak üçin gözleg gutusyny ulanyň.

Karat

Gymmatbaha daşlaryň agramynyň ölçegi hökmünde "kar" diýlip gysgaldyrýar. Bir karat gramyň 1/5 (200 milligrama) deňdir. Stoun karatyň ýüzden birine golaý diýlip ölçelýär. Karatyň ýüzden biri point diýlip atlandyrylýar. Şeýlelikde 0.10 karata 10 point ýa-da 1/10 karat diýip hem bolar. .05 we .10 kar ýaly kiçi stounlar adatça point bilen aňladylýar. "K" bilen aňladylan karatyň altyn splawynyň arassalygynyň ölçegidigini ýatda saklaň. Ortaça proporsiýaly bir karat tegelek brilliantyň diametri takmynam 6.5 mm-dir. Daşlaryň her topary üçin agram we ölçegiň gatnaşygynyň tapawutlydygyny ýatda saklaň. Mysal üçin, ýakut we sapfir daşlary brilliantdan agyr (aslynda olaryň udel agramy ýokary, şonuň üçin 1 karat ýakut ýa-da sapfir ölçegi taýdan bir karat brilliantdan kiçi). Goşmaça maglumat üçin Altynyň, Kümüşiň we Gymmatbaha Daşlaryň Agramyny we Ölçegini görüň.