Uly Tonna (BB) öwrülme tablisa

Siziň isleýän metrik konwerteriňizi tapmak üçin gözleg gutusyny ulanyň.

Uly Tonna (BB)

Uzyn tonna 2,240 funta deň gelýän britan ölçegidir. Ol ABŞ-da ulanylýan "gysga tonna" bilen bulaşdyrylmaly däldir