Kilogram-dan Stoun-a öwrülmesi

Download our Android App

Stoun-dan Kilogram-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Kilogram -den Stoun-a göçürmek

st =
kg * 0.15747
 
 
 
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek
Köpräk maglumat: Kilogram
Köpräk maglumat: Stoun

Kilogram

Kg Halkara Kilogram Etalonynyň (HKE) agramyna, ýagny 1889-njy platina-iridiý splawyndan öndürilen we Fransiýanyň Sewr şäherçesindäki Agramlaryň we Ölçegleriň Halkara Edarasynda saklanýan bloga deň gelmegi bilen kesgitlenýär.

Bu barlaghanada öndürip bolan esasy fundamental fiziki emläkden başga fiziki obýekti bolan ýeke-täk Ölçeg Birligidir.

 

Kilogram -den Stoun-a göçürmek

st =
kg * 0.15747
 
 
 

Stoun

Stoun resmi däl görnüşde Beýik Britaniýada we Irlandiýada ulanylýan agram ölçeg birligidir, ol kä halatlarda adamyň agramyny ölçemek üçin hem ulanylýar. Bu birlik Ýewropa Birleşigi tarapyndan rugsat edilen bolsa-da, ol Beýik Britaniýa we Irlandiýanyň çäklerinden daşarda örän seýrek ulanylýar.

 

Kilogram-dan Stoun-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Kilogram Stoun
0kg 0.00st
1kg 0.16st
2kg 0.31st
3kg 0.47st
4kg 0.63st
5kg 0.79st
6kg 0.94st
7kg 1.10st
8kg 1.26st
9kg 1.42st
10kg 1.57st
11kg 1.73st
12kg 1.89st
13kg 2.05st
14kg 2.20st
15kg 2.36st
16kg 2.52st
17kg 2.68st
18kg 2.83st
19kg 2.99st
Kilogram Stoun
20kg 3.15st
21kg 3.31st
22kg 3.46st
23kg 3.62st
24kg 3.78st
25kg 3.94st
26kg 4.09st
27kg 4.25st
28kg 4.41st
29kg 4.57st
30kg 4.72st
31kg 4.88st
32kg 5.04st
33kg 5.20st
34kg 5.35st
35kg 5.51st
36kg 5.67st
37kg 5.83st
38kg 5.98st
39kg 6.14st
Kilogram Stoun
40kg 6.30st
41kg 6.46st
42kg 6.61st
43kg 6.77st
44kg 6.93st
45kg 7.09st
46kg 7.24st
47kg 7.40st
48kg 7.56st
49kg 7.72st
50kg 7.87st
51kg 8.03st
52kg 8.19st
53kg 8.35st
54kg 8.50st
55kg 8.66st
56kg 8.82st
57kg 8.98st
58kg 9.13st
59kg 9.29st
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma agyrlyk temperatura uzynlyk meýdan göwrüm tizlik wagt pul birligi