Milligram öwrülme tablisa

Siziň isleýän metrik konwerteriňizi tapmak üçin gözleg gutusyny ulanyň.

Milligram

Agyrlyk birligi gramyň müňden birine deňdir.