ABŞ Jili (Suwuklyk Ölçegi) öwrülme tablisa

Siziň isleýän metrik konwerteriňizi tapmak üçin gözleg gutusyny ulanyň.

ABŞ Jili (Suwuklyk Ölçegi)

BŞ sygym birligi (suwuklyk ýa-da gury) 4 suwuklyk unsiýa deňdir.