BB Barreli öwrülme tablisa

Siziň isleýän metrik konwerteriňizi tapmak üçin gözleg gutusyny ulanyň.

BB Barreli

Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynda Suwuk hem-de Gury materialy ölçemek üçin imperiýa ölçegi.