ABŞ Pintasy (Gury) öwrülme tablisa

Siziň isleýän metrik konwerteriňizi tapmak üçin gözleg gutusyny ulanyň.

ABŞ Pintasy (Gury)

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda (suwuklyk üçin) 0.55 litre deň bolan sygym ölçelýän birlik. ABŞ-nyň suwuklyk pinta we Angliýanyň pinta ölçegleriniň tapawutlydygyny ýatda saklaň.