ABŞ Kwartasy (Gury) öwrülme tablisa

Siziň isleýän metrik konwerteriňizi tapmak üçin gözleg gutusyny ulanyň.

ABŞ Kwartasy (Gury)

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda (gury maddy üçin) 2 pinta ýa-da 1.101 litre deň bolan sygym ölçelýän birlik