Metrik Ölçegde Ölçeg Jamy öwrülme tablisa

Siziň isleýän metrik konwerteriňizi tapmak üçin gözleg gutusyny ulanyň.

Metrik Ölçegde Ölçeg Jamy

Bir litriň çäýrege deň gelýän ABŞ-nyň çanak ölçeginiň metrik ölçegi.