ABŞ Gallony (Gury) öwrülme tablisa

Siziň isleýän metrik konwerteriňizi tapmak üçin gözleg gutusyny ulanyň.

ABŞ Gallony (Gury)

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda (suwuklyk üçin) 4 kwarta ýa-da 4.404 litre deň bolan sygym ölçelýän birlik. ABŞ-nyň gury gallon we Angliýanyň gallonynyň ölçegleriniň tapawutlydygyny ýatda saklaň.