ABŞ Ölçeg Jamy öwrülme tablisa

Siziň isleýän metrik konwerteriňizi tapmak üçin gözleg gutusyny ulanyň.

ABŞ Ölçeg Jamy

Birleşen Ştatlarynyň suwuklyk birligi 8 suwuklyk unsiýa deňdir.