Metr-dan Dýuým-a öwrülmesi

Download our Android App

Dýuým-dan Metr-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Metr -den Dýuým-a göçürmek

in =
m * 39.370
 
 
 
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek
Köpräk maglumat: Metr
Köpräk maglumat: Dýuým

Metr

1 m 1.0936 ýarda ýa-da 39.370 dýuýma deňdir.

1983-nji ýyldan bäri, metr resmi taýdan sekundyň 1/299,792,458 wagt interwalynda ýagtylygyň wakuumda geçýän ýolunyň uzynlygy diýlip kesgitlenendir.

 

Metr -den Dýuým-a göçürmek

in =
m * 39.370
 
 
 

Dýuým

Dýuým Imperial ulgamynda we ABŞ-nyň adaty ölçeg ulgamynda ulanylýan uzynlyk birligidir, ol futuň 1/12 bölegine we ýardyň 1/36 bölegine deň bolup durýar.

 

Metr-dan Dýuým-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Metr Dýuým
0m 0.00in
1m 39.37in
2m 78.74in
3m 118.11in
4m 157.48in
5m 196.85in
6m 236.22in
7m 275.59in
8m 314.96in
9m 354.33in
10m 393.70in
11m 433.07in
12m 472.44in
13m 511.81in
14m 551.18in
15m 590.55in
16m 629.92in
17m 669.29in
18m 708.66in
19m 748.03in
Metr Dýuým
20m 787.40in
21m 826.77in
22m 866.14in
23m 905.51in
24m 944.88in
25m 984.25in
26m 1023.62in
27m 1062.99in
28m 1102.36in
29m 1141.73in
30m 1181.10in
31m 1220.47in
32m 1259.84in
33m 1299.21in
34m 1338.58in
35m 1377.95in
36m 1417.32in
37m 1456.69in
38m 1496.06in
39m 1535.43in
Metr Dýuým
40m 1574.80in
41m 1614.17in
42m 1653.54in
43m 1692.91in
44m 1732.28in
45m 1771.65in
46m 1811.02in
47m 1850.39in
48m 1889.76in
49m 1929.13in
50m 1968.50in
51m 2007.87in
52m 2047.24in
53m 2086.61in
54m 2125.98in
55m 2165.35in
56m 2204.72in
57m 2244.09in
58m 2283.46in
59m 2322.83in
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma uzynlyk temperatura agyrlyk meýdan göwrüm tizlik wagt pul birligi