Dýuým-dan Metr-a öwrülmesi

/
Download our Android App

Metr-dan Dýuým-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Dýuým -den Metr-a göçürmek

m =
in
 
______
 
 
39.370
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek
Köpräk maglumat: Dýuým
Köpräk maglumat: Metr

Dýuým

1959 ýyldan bäri dýuým halkara boýunça 25.4mm (millimetr)deň bolşy ýaly kesgitlendirilen we kabul edilendir.

 

Dýuým -den Metr-a göçürmek

m =
in
 
______
 
 
39.370

Metr

Metr metrik ulgamynda uzynlyk birligi bolup durýar, ol Halkara birlik ulgamynda (SI) esasy uzynlyk birligidir.

SI ulgamynda we beýleki MKS (metr, kilogram, sekunt) ulgamlarynda esasy uzynlyk birligi bolanlygy sebäpli, metr beýleki birlikleri (mysal üçin, güýç birligi bolan nýuton) çykarmak üçin ulanylýar.

 

Dýuým-dan Metr-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Dýuým Metr
0in 0.00m
1in 0.03m
2in 0.05m
3in 0.08m
4in 0.10m
5in 0.13m
6in 0.15m
7in 0.18m
8in 0.20m
9in 0.23m
10in 0.25m
11in 0.28m
12in 0.30m
13in 0.33m
14in 0.36m
15in 0.38m
16in 0.41m
17in 0.43m
18in 0.46m
19in 0.48m
Dýuým Metr
20in 0.51m
21in 0.53m
22in 0.56m
23in 0.58m
24in 0.61m
25in 0.63m
26in 0.66m
27in 0.69m
28in 0.71m
29in 0.74m
30in 0.76m
31in 0.79m
32in 0.81m
33in 0.84m
34in 0.86m
35in 0.89m
36in 0.91m
37in 0.94m
38in 0.97m
39in 0.99m
Dýuým Metr
40in 1.02m
41in 1.04m
42in 1.07m
43in 1.09m
44in 1.12m
45in 1.14m
46in 1.17m
47in 1.19m
48in 1.22m
49in 1.24m
50in 1.27m
51in 1.30m
52in 1.32m
53in 1.35m
54in 1.37m
55in 1.40m
56in 1.42m
57in 1.45m
58in 1.47m
59in 1.50m
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma uzynlyk temperatura agyrlyk meýdan göwrüm tizlik wagt pul birligi