Şweýsar franky öwrülme

Siziň isleýän metrik konwerteriňizi tapmak üçin gözleg gutusyny ulanyň.

Şweýsar franky →

bu sahypanyň soň täzelenme senesi:: Gün 22 Iýul 2018

Şweýsar franky

Bütindünýä ulanylyş:

Häsiýetnama:

Şweýsariýanyň franky Şweýsariýa we Lihtenşteýn döwletleriň resmi pul birligidir. Bu birligi Italiýadaky Kampione De'Italiýa welaýatynda we Germaniýadaky Busingen am Hokreýnda welaýatynda hem ulanylýar. Bir Şweýsariýanyň franky 100 santimden ybaratdyr, we Germaniýada Rappen diýlip biliner we Italiýada Sentesimo diýlip biliner. Teňňeler 5, 10 we 20 Santim we ½, 1, 2 we 5 Sweýsariýanyň franky diýlip berlendir. Banknotlar 10, 20, 50, 100, 200 we 1000 Şweýsariýanyň frankydan ybaratdyr. Ätiýaç pul birligi bolup ýazdygy wagtda Şweýsariýanyň franky gymmatlykda 4-nji ýeri tutýar. 

Asyl:

Komponent birlikler:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: