Awstraliýa dollary öwrülme

Siziň isleýän metrik konwerteriňizi tapmak üçin gözleg gutusyny ulanyň.

Awstraliýa dollary →

bu sahypanyň soň täzelenme senesi:: Gün 22 Iýul 2018

Awstraliýa dollary

Bütindünýä ulanylyş:

Häsiýetnama:

Awstraliýanyň milli pul birligi Awstraliýanyň dollarydyr. 1966-njy ýyldan bäri ulanyşda, bu pul birligi dünýäde söwdada ulanylýan pul birlikleriň bäşinji hataryny eýeleýär. Käwagtlar "Aussie" diýlip atlandyrylýar we 5c, 10c, 20c, 50c, $1 we $2 teňňelerden we $5, $10, $20, $50 we $100 banknotlardan ybarat. Awstraliýanyň teňňeleriniň bir tarapynda Şa aýaly Ýelizaweta II bar.

Asyl:

Komponent birlikler:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: