Ýapon ýeni öwrülme

Siziň isleýän metrik konwerteriňizi tapmak üçin gözleg gutusyny ulanyň.

Ýapon ýeni →

bu sahypanyň soň täzelenme senesi:: Gün 22 Iýul 2018

Ýapon ýeni

Bütindünýä ulanylyş:

Häsiýetnama:

Ýaponiýa Ýeni (Ýaponiýada "en" diýip aýdylýar) Ýaponiýanyň resmi walýutasydyr. 1871-nji ýyldan bari ulanylýar we bu walýuta dünýäde täjirçilikde üçünji derejede iň köp ulanylýan walýutadyr. Walýutanyň ¥1, ¥5, ¥10, ¥50, ¥100 we ¥500 denominasiýalary bolan teňňeleri bardyr we ¥1000, ¥2000, ¥5000 we ¥10000 ýaly banknotalary bardyr. Bir Ýena 100 Sene we 1000 Rine deňdir. Ulanyjylary banknotalarda galplyk etmekden goramak üçin Ýapon organlary banknotalaryň arassa we bozulman saklanmaklaryny üpjin etmek üçin uly alada görkezýärler we banklara gelen ähli banknotalary çalyşýarlar we belli standartlara laýyk bolmadyklaryny ýok edýärler. ¥5 we ¥50 denominasiýalary teňňeleriň ortasynda deşik bardyr.

Asyl:

Komponent birlikler:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: