Unsiýa-dan Funt-a öwrülmesi

Download our Android App

Funt-dan Unsiýa-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Unsiýa -den Funt-a göçürmek

lb =
oz * 0.062500
 
 
 
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek
Köpräk maglumat: Funt

Unsiýa

Agram birligi funtyň on altydan birine ýa 16 dram ýa-da 28.349 grama deňdir

 

Unsiýa -den Funt-a göçürmek

lb =
oz * 0.062500
 
 
 

Funt

Funt imperial ulgamynda ulanylýan agram ölçegidir we ol gündelik ulanylýan agram birligi hökmünde kabul edilen (islendik obýekte täsir edýän dartylma güýjüdir).

 

Unsiýa-dan Funt-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Unsiýa Funt
0oz 0.00lb
1oz 0.06lb
2oz 0.12lb
3oz 0.19lb
4oz 0.25lb
5oz 0.31lb
6oz 0.38lb
7oz 0.44lb
8oz 0.50lb
9oz 0.56lb
10oz 0.62lb
11oz 0.69lb
12oz 0.75lb
13oz 0.81lb
14oz 0.88lb
15oz 0.94lb
16oz 1.00lb
17oz 1.06lb
18oz 1.12lb
19oz 1.19lb
Unsiýa Funt
20oz 1.25lb
21oz 1.31lb
22oz 1.38lb
23oz 1.44lb
24oz 1.50lb
25oz 1.56lb
26oz 1.62lb
27oz 1.69lb
28oz 1.75lb
29oz 1.81lb
30oz 1.88lb
31oz 1.94lb
32oz 2.00lb
33oz 2.06lb
34oz 2.12lb
35oz 2.19lb
36oz 2.25lb
37oz 2.31lb
38oz 2.38lb
39oz 2.44lb
Unsiýa Funt
40oz 2.50lb
41oz 2.56lb
42oz 2.62lb
43oz 2.69lb
44oz 2.75lb
45oz 2.81lb
46oz 2.88lb
47oz 2.94lb
48oz 3.00lb
49oz 3.06lb
50oz 3.12lb
51oz 3.19lb
52oz 3.25lb
53oz 3.31lb
54oz 3.38lb
55oz 3.44lb
56oz 3.50lb
57oz 3.56lb
58oz 3.62lb
59oz 3.69lb
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma agyrlyk temperatura uzynlyk meýdan göwrüm tizlik wagt pul birligi