Ýard-dan Dýuým-a öwrülmesi

Download our Android App

Dýuým-dan Ýard-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Ýard -den Dýuým-a göçürmek

in =
yd * 36.000
 
 
 
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek
Köpräk maglumat: Dýuým

Ýard

3 futa deň gelýän uzynlyk birligi; 91,44 santimetr diýlip kesgitlenen; aslynda uly ädimleriň ortaça uzynlygyny ölçemek üçin alnan

 

Ýard -den Dýuým-a göçürmek

in =
yd * 36.000
 
 
 

Dýuým

Dýuým Imperial ulgamynda we ABŞ-nyň adaty ölçeg ulgamynda ulanylýan uzynlyk birligidir, ol futuň 1/12 bölegine we ýardyň 1/36 bölegine deň bolup durýar.

 

Ýard-dan Dýuým-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Ýard Dýuým
0yd 0.00in
1yd 36.00in
2yd 72.00in
3yd 108.00in
4yd 144.00in
5yd 180.00in
6yd 216.00in
7yd 252.00in
8yd 288.00in
9yd 324.00in
10yd 360.00in
11yd 396.00in
12yd 432.00in
13yd 468.00in
14yd 504.00in
15yd 540.00in
16yd 576.00in
17yd 612.00in
18yd 648.00in
19yd 684.00in
Ýard Dýuým
20yd 720.00in
21yd 756.00in
22yd 792.00in
23yd 828.00in
24yd 864.00in
25yd 900.00in
26yd 936.00in
27yd 972.00in
28yd 1008.00in
29yd 1044.00in
30yd 1080.00in
31yd 1116.00in
32yd 1152.00in
33yd 1188.00in
34yd 1224.00in
35yd 1260.00in
36yd 1296.00in
37yd 1332.00in
38yd 1368.00in
39yd 1404.00in
Ýard Dýuým
40yd 1440.00in
41yd 1476.00in
42yd 1512.00in
43yd 1548.00in
44yd 1584.00in
45yd 1620.00in
46yd 1656.00in
47yd 1692.00in
48yd 1728.00in
49yd 1764.00in
50yd 1800.00in
51yd 1836.00in
52yd 1872.00in
53yd 1908.00in
54yd 1944.00in
55yd 1980.00in
56yd 2016.00in
57yd 2052.00in
58yd 2088.00in
59yd 2124.00in
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma uzynlyk temperatura agyrlyk meýdan göwrüm tizlik wagt pul birligi