Ýard öwrülme tablisa

Siziň isleýän metrik konwerteriňizi tapmak üçin gözleg gutusyny ulanyň.

Ýard

3 futa deň gelýän uzynlyk birligi; 91,44 santimetr diýlip kesgitlenen; aslynda uly ädimleriň ortaça uzynlygyny ölçemek üçin alnan