Mikrometr-dan Santimetr-a öwrülmesi

Download our Android App

Santimetr-dan Mikrometr-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Mikrometr -den Santimetr-a göçürmek

cm =
µm
 
______
 
 
10000.
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek
Köpräk maglumat: Santimetr

Mikrometr

Metriň 1/1000000. Mikron hem bolup biliner

 

Mikrometr -den Santimetr-a göçürmek

cm =
µm
 
______
 
 
10000.

Santimetr

Santimetr metrik sistemasynda uzynlyk birligidir, metrbir ýüzünja deňdir.

1cm 0.39370 dýuýmdeňdir.

 

Mikrometr-dan Santimetr-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Mikrometr Santimetr
0µm 0.00cm
1µm 0.00cm
2µm 0.00cm
3µm 0.00cm
4µm 0.00cm
5µm 0.00cm
6µm 0.00cm
7µm 0.00cm
8µm 0.00cm
9µm 0.00cm
10µm 0.00cm
11µm 0.00cm
12µm 0.00cm
13µm 0.00cm
14µm 0.00cm
15µm 0.00cm
16µm 0.00cm
17µm 0.00cm
18µm 0.00cm
19µm 0.00cm
Mikrometr Santimetr
20µm 0.00cm
21µm 0.00cm
22µm 0.00cm
23µm 0.00cm
24µm 0.00cm
25µm 0.00cm
26µm 0.00cm
27µm 0.00cm
28µm 0.00cm
29µm 0.00cm
30µm 0.00cm
31µm 0.00cm
32µm 0.00cm
33µm 0.00cm
34µm 0.00cm
35µm 0.00cm
36µm 0.00cm
37µm 0.00cm
38µm 0.00cm
39µm 0.00cm
Mikrometr Santimetr
40µm 0.00cm
41µm 0.00cm
42µm 0.00cm
43µm 0.00cm
44µm 0.00cm
45µm 0.00cm
46µm 0.00cm
47µm 0.00cm
48µm 0.00cm
49µm 0.00cm
50µm 0.01cm
51µm 0.01cm
52µm 0.01cm
53µm 0.01cm
54µm 0.01cm
55µm 0.01cm
56µm 0.01cm
57µm 0.01cm
58µm 0.01cm
59µm 0.01cm
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma uzynlyk temperatura agyrlyk meýdan göwrüm tizlik wagt pul birligi