Metr-dan Desimetr-a öwrülmesi

Download our Android App

Desimetr-dan Metr-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Metr -den Desimetr-a göçürmek

dm =
m
 
_______
 
 
0.10000
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek
Köpräk maglumat: Metr

Metr

1 m 1.0936 ýarda ýa-da 39.370 dýuýma deňdir.

1983-nji ýyldan bäri, metr resmi taýdan sekundyň 1/299,792,458 wagt interwalynda ýagtylygyň wakuumda geçýän ýolunyň uzynlygy diýlip kesgitlenendir.

 

Metr -den Desimetr-a göçürmek

dm =
m
 
_______
 
 
0.10000

Desimetr

Uzynlygyň metrik birligi metriň ondan birine deňdir

 

Metr-dan Desimetr-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Metr Desimetr
0m 0.00dm
1m 10.00dm
2m 20.00dm
3m 30.00dm
4m 40.00dm
5m 50.00dm
6m 60.00dm
7m 70.00dm
8m 80.00dm
9m 90.00dm
10m 100.00dm
11m 110.00dm
12m 120.00dm
13m 130.00dm
14m 140.00dm
15m 150.00dm
16m 160.00dm
17m 170.00dm
18m 180.00dm
19m 190.00dm
Metr Desimetr
20m 200.00dm
21m 210.00dm
22m 220.00dm
23m 230.00dm
24m 240.00dm
25m 250.00dm
26m 260.00dm
27m 270.00dm
28m 280.00dm
29m 290.00dm
30m 300.00dm
31m 310.00dm
32m 320.00dm
33m 330.00dm
34m 340.00dm
35m 350.00dm
36m 360.00dm
37m 370.00dm
38m 380.00dm
39m 390.00dm
Metr Desimetr
40m 400.00dm
41m 410.00dm
42m 420.00dm
43m 430.00dm
44m 440.00dm
45m 450.00dm
46m 460.00dm
47m 470.00dm
48m 480.00dm
49m 490.00dm
50m 500.00dm
51m 510.00dm
52m 520.00dm
53m 530.00dm
54m 540.00dm
55m 550.00dm
56m 560.00dm
57m 570.00dm
58m 580.00dm
59m 590.00dm
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma uzynlyk temperatura agyrlyk meýdan göwrüm tizlik wagt pul birligi