Fut-dan Kilometr-a öwrülmesi

Download our Android App

Kilometr-dan Fut-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Fut -den Kilometr-a göçürmek

km =
ft
 
______
 
 
3280.8
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek
Köpräk maglumat: Fut
Köpräk maglumat: Kilometr

Fut

1959-njy ýylda baglaşylan ýard we funt şertnamasynda (Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we Milletleriň Arkalaşygynyň arasynda) ýard 0.9144 metr, fut bolsa 0.3048 metr (304.8 mm) diýlip kesgitlendi.

 

Fut -den Kilometr-a göçürmek

km =
ft
 
______
 
 
3280.8

Kilometr

Kilometr metrik sistemasynda uzynlyk birligi bolup, bir müň metrdeňdir.

1Km 0.6214 milýadeňdir.

 

Fut-dan Kilometr-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Fut Kilometr
0ft 0.00km
1ft 0.00km
2ft 0.00km
3ft 0.00km
4ft 0.00km
5ft 0.00km
6ft 0.00km
7ft 0.00km
8ft 0.00km
9ft 0.00km
10ft 0.00km
11ft 0.00km
12ft 0.00km
13ft 0.00km
14ft 0.00km
15ft 0.00km
16ft 0.00km
17ft 0.01km
18ft 0.01km
19ft 0.01km
Fut Kilometr
20ft 0.01km
21ft 0.01km
22ft 0.01km
23ft 0.01km
24ft 0.01km
25ft 0.01km
26ft 0.01km
27ft 0.01km
28ft 0.01km
29ft 0.01km
30ft 0.01km
31ft 0.01km
32ft 0.01km
33ft 0.01km
34ft 0.01km
35ft 0.01km
36ft 0.01km
37ft 0.01km
38ft 0.01km
39ft 0.01km
Fut Kilometr
40ft 0.01km
41ft 0.01km
42ft 0.01km
43ft 0.01km
44ft 0.01km
45ft 0.01km
46ft 0.01km
47ft 0.01km
48ft 0.01km
49ft 0.01km
50ft 0.02km
51ft 0.02km
52ft 0.02km
53ft 0.02km
54ft 0.02km
55ft 0.02km
56ft 0.02km
57ft 0.02km
58ft 0.02km
59ft 0.02km
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma uzynlyk temperatura agyrlyk meýdan göwrüm tizlik wagt pul birligi