Kelwin-dan Farengeýt-a öwrülmesi

Download our Android App

Farengeýt-dan Kelwin-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Kelwin -den Farengeýt-a göçürmek

℉ =
(K - 273.15)* 1.8000
+ 32.00
 
 
 
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek
Köpräk maglumat: Farengeýt

Kelwin

Sentigrad ýa-da Selsiý şkalasynyň kesgitlenmeginiň we tejribe maglumatlarynyň esasynda aňryçäk nol - 273.15ºC deň gelýär

 

Kelwin -den Farengeýt-a göçürmek

℉ =
(K - 273.15)* 1.8000
+ 32.00
 
 
 

Farengeýt

Farengeýt bolsa termodinamiki temperatura ölçegi bolup, onda suwuň doňýan derejesi 32 dereje Farengeýt (°F) we gaýnaýan nokady 212°F (standart atmosfera basyşynda). Bu ölçeg birligi suwuň gaýnama we doňma derejesiniň arasyny 180 dereje daşda goýýar. Şonuň üçin, Farengeýt ölçeginiň derejesi suwuň doňma we gaýnama nokadynyň interwalynyň 1/180 ölçegidir. Absolýut nol -459.67°F diýlip kesgitlenendir.

1°F temperatura üýtgeşikligi 0.556°C temperatura üýtgeşiklige deňdir.

 

Kelwin-dan Farengeýt-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Kelwin Farengeýt
0 -459.67
1 -457.87
2 -456.07
3 -454.27
4 -452.47
5 -450.67
6 -448.87
7 -447.07
8 -445.27
9 -443.47
10 -441.67
11 -439.87
12 -438.07
13 -436.27
14 -434.47
15 -432.67
16 -430.87
17 -429.07
18 -427.27
19 -425.47
Kelwin Farengeýt
20 -423.67
21 -421.87
22 -420.07
23 -418.27
24 -416.47
25 -414.67
26 -412.87
27 -411.07
28 -409.27
29 -407.47
30 -405.67
31 -403.87
32 -402.07
33 -400.27
34 -398.47
35 -396.67
36 -394.87
37 -393.07
38 -391.27
39 -389.47
Kelwin Farengeýt
40 -387.67
41 -385.87
42 -384.07
43 -382.27
44 -380.47
45 -378.67
46 -376.87
47 -375.07
48 -373.27
49 -371.47
50 -369.67
51 -367.87
52 -366.07
53 -364.27
54 -362.47
55 -360.67
56 -358.87
57 -357.07
58 -355.27
59 -353.47
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma temperatura agyrlyk uzynlyk meýdan göwrüm tizlik wagt pul birligi