Ýard-dan Mil-a öwrülmesi

Download our Android App

Mil-dan Ýard-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Ýard -den Mil-a göçürmek

mi =
yd * 0.00056818
 
 
 
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek

Ýard

3 futa deň gelýän uzynlyk birligi; 91,44 santimetr diýlip kesgitlenen; aslynda uly ädimleriň ortaça uzynlygyny ölçemek üçin alnan

 

Ýard -den Mil-a göçürmek

mi =
yd * 0.00056818
 
 
 

Mil

Uzynlygyň birligi 1760 ýarda deňdir

 

Ýard-dan Mil-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Ýard Mil
0yd 0.00mi
1yd 0.00mi
2yd 0.00mi
3yd 0.00mi
4yd 0.00mi
5yd 0.00mi
6yd 0.00mi
7yd 0.00mi
8yd 0.00mi
9yd 0.01mi
10yd 0.01mi
11yd 0.01mi
12yd 0.01mi
13yd 0.01mi
14yd 0.01mi
15yd 0.01mi
16yd 0.01mi
17yd 0.01mi
18yd 0.01mi
19yd 0.01mi
Ýard Mil
20yd 0.01mi
21yd 0.01mi
22yd 0.01mi
23yd 0.01mi
24yd 0.01mi
25yd 0.01mi
26yd 0.01mi
27yd 0.02mi
28yd 0.02mi
29yd 0.02mi
30yd 0.02mi
31yd 0.02mi
32yd 0.02mi
33yd 0.02mi
34yd 0.02mi
35yd 0.02mi
36yd 0.02mi
37yd 0.02mi
38yd 0.02mi
39yd 0.02mi
Ýard Mil
40yd 0.02mi
41yd 0.02mi
42yd 0.02mi
43yd 0.02mi
44yd 0.02mi
45yd 0.03mi
46yd 0.03mi
47yd 0.03mi
48yd 0.03mi
49yd 0.03mi
50yd 0.03mi
51yd 0.03mi
52yd 0.03mi
53yd 0.03mi
54yd 0.03mi
55yd 0.03mi
56yd 0.03mi
57yd 0.03mi
58yd 0.03mi
59yd 0.03mi
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma uzynlyk temperatura agyrlyk meýdan göwrüm tizlik wagt pul birligi