Mil-dan Ýard-a öwrülmesi

Download our Android App

Ýard-dan Mil-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Mil -den Ýard-a göçürmek

yd =
mi * 1760.0
 
 
 
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek

Mil

Uzynlygyň birligi 1760 ýarda deňdir

 

Mil -den Ýard-a göçürmek

yd =
mi * 1760.0
 
 
 

Ýard

3 futa deň gelýän uzynlyk birligi; 91,44 santimetr diýlip kesgitlenen; aslynda uly ädimleriň ortaça uzynlygyny ölçemek üçin alnan

 

Mil-dan Ýard-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Mil Ýard
0mi 0.00yd
1mi 1760.00yd
2mi 3520.00yd
3mi 5280.00yd
4mi 7040.00yd
5mi 8800.00yd
6mi 10560.00yd
7mi 12320.00yd
8mi 14080.00yd
9mi 15840.00yd
10mi 17600.00yd
11mi 19360.00yd
12mi 21120.00yd
13mi 22880.00yd
14mi 24640.00yd
15mi 26400.00yd
16mi 28160.00yd
17mi 29920.00yd
18mi 31680.00yd
19mi 33440.00yd
Mil Ýard
20mi 35200.00yd
21mi 36960.00yd
22mi 38720.00yd
23mi 40480.00yd
24mi 42240.00yd
25mi 44000.00yd
26mi 45760.00yd
27mi 47520.00yd
28mi 49280.00yd
29mi 51040.00yd
30mi 52800.00yd
31mi 54560.00yd
32mi 56320.00yd
33mi 58080.00yd
34mi 59840.00yd
35mi 61600.00yd
36mi 63360.00yd
37mi 65120.00yd
38mi 66880.00yd
39mi 68640.00yd
Mil Ýard
40mi 70400.00yd
41mi 72160.00yd
42mi 73920.00yd
43mi 75680.00yd
44mi 77440.00yd
45mi 79200.00yd
46mi 80960.00yd
47mi 82720.00yd
48mi 84480.00yd
49mi 86240.00yd
50mi 88000.00yd
51mi 89760.00yd
52mi 91520.00yd
53mi 93280.00yd
54mi 95040.00yd
55mi 96800.00yd
56mi 98560.00yd
57mi 100320.00yd
58mi 102080.00yd
59mi 103840.00yd
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma uzynlyk temperatura agyrlyk meýdan göwrüm tizlik wagt pul birligi