ABŞ Deňiz Mili-dan Kilometr-a öwrülmesi

Download our Android App

Kilometr-dan ABŞ Deňiz Mili-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

ABŞ Deňiz Mili -den Kilometr-a göçürmek

km =
US nmi
 
________
 
 
0.53996
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek
Köpräk maglumat: Kilometr

ABŞ Deňiz Mili

Deňiz nawigasiýasynda ulanylýan, sferanyň uly töwereginiň dugaly minutyna deň bolan uzaklyk ölçegidir. Bir halkara deňiz mili 1,852 metre ýa-da 1.151 statut milýasyna deňdir. Bu birligiň Angliýanyň deňiz milinden tapawutlydygyny ýatda saklaň.

 

ABŞ Deňiz Mili -den Kilometr-a göçürmek

km =
US nmi
 
________
 
 
0.53996

Kilometr

Kilometr metrik sistemasynda uzynlyk birligi bolup, bir müň metrdeňdir.

1Km 0.6214 milýadeňdir.

 

ABŞ Deňiz Mili-dan Kilometr-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
ABŞ Deňiz Mili Kilometr
0US nmi 0.00km
1US nmi 1.85km
2US nmi 3.70km
3US nmi 5.56km
4US nmi 7.41km
5US nmi 9.26km
6US nmi 11.11km
7US nmi 12.96km
8US nmi 14.82km
9US nmi 16.67km
10US nmi 18.52km
11US nmi 20.37km
12US nmi 22.22km
13US nmi 24.08km
14US nmi 25.93km
15US nmi 27.78km
16US nmi 29.63km
17US nmi 31.48km
18US nmi 33.34km
19US nmi 35.19km
ABŞ Deňiz Mili Kilometr
20US nmi 37.04km
21US nmi 38.89km
22US nmi 40.74km
23US nmi 42.60km
24US nmi 44.45km
25US nmi 46.30km
26US nmi 48.15km
27US nmi 50.00km
28US nmi 51.86km
29US nmi 53.71km
30US nmi 55.56km
31US nmi 57.41km
32US nmi 59.26km
33US nmi 61.12km
34US nmi 62.97km
35US nmi 64.82km
36US nmi 66.67km
37US nmi 68.52km
38US nmi 70.38km
39US nmi 72.23km
ABŞ Deňiz Mili Kilometr
40US nmi 74.08km
41US nmi 75.93km
42US nmi 77.78km
43US nmi 79.64km
44US nmi 81.49km
45US nmi 83.34km
46US nmi 85.19km
47US nmi 87.04km
48US nmi 88.90km
49US nmi 90.75km
50US nmi 92.60km
51US nmi 94.45km
52US nmi 96.30km
53US nmi 98.16km
54US nmi 100.01km
55US nmi 101.86km
56US nmi 103.71km
57US nmi 105.56km
58US nmi 107.42km
59US nmi 109.27km
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma uzynlyk temperatura agyrlyk meýdan göwrüm tizlik wagt pul birligi