Millimetr-dan Mikrometr-a öwrülmesi

Download our Android App

Mikrometr-dan Millimetr-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Millimetr -den Mikrometr-a göçürmek

µm =
mm
 
_________
 
 
0.0010000
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek
Köpräk maglumat: Millimetr

Millimetr

Millimetr metrik sistemasynda uzynlyk birligi bolup bir metriň ýüzünjä deňdir (SI uzynlygyň esas birligi).

 

Millimetr -den Mikrometr-a göçürmek

µm =
mm
 
_________
 
 
0.0010000

Mikrometr

Metriň 1/1000000. Mikron hem bolup biliner

 

Millimetr-dan Mikrometr-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Millimetr Mikrometr
0mm 0.00µm
1mm 1000.00µm
2mm 2000.00µm
3mm 3000.00µm
4mm 4000.00µm
5mm 5000.00µm
6mm 6000.00µm
7mm 7000.00µm
8mm 8000.00µm
9mm 9000.00µm
10mm 10000.00µm
11mm 11000.00µm
12mm 12000.00µm
13mm 13000.00µm
14mm 14000.00µm
15mm 15000.00µm
16mm 16000.00µm
17mm 17000.00µm
18mm 18000.00µm
19mm 19000.00µm
Millimetr Mikrometr
20mm 20000.00µm
21mm 21000.00µm
22mm 22000.00µm
23mm 23000.00µm
24mm 24000.00µm
25mm 25000.00µm
26mm 26000.00µm
27mm 27000.00µm
28mm 28000.00µm
29mm 29000.00µm
30mm 30000.00µm
31mm 31000.00µm
32mm 32000.00µm
33mm 33000.00µm
34mm 34000.00µm
35mm 35000.00µm
36mm 36000.00µm
37mm 37000.00µm
38mm 38000.00µm
39mm 39000.00µm
Millimetr Mikrometr
40mm 40000.00µm
41mm 41000.00µm
42mm 42000.00µm
43mm 43000.00µm
44mm 44000.00µm
45mm 45000.00µm
46mm 46000.00µm
47mm 47000.00µm
48mm 48000.00µm
49mm 49000.00µm
50mm 50000.00µm
51mm 51000.00µm
52mm 52000.00µm
53mm 53000.00µm
54mm 54000.00µm
55mm 55000.00µm
56mm 56000.00µm
57mm 57000.00µm
58mm 58000.00µm
59mm 59000.00µm
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma uzynlyk temperatura agyrlyk meýdan göwrüm tizlik wagt pul birligi