Mikrometr-dan Millimetr-a öwrülmesi

Download our Android App

Millimetr-dan Mikrometr-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Mikrometr -den Millimetr-a göçürmek

mm =
µm
 
______
 
 
1000.0
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek
Köpräk maglumat: Millimetr

Mikrometr

Metriň 1/1000000. Mikron hem bolup biliner

 

Mikrometr -den Millimetr-a göçürmek

mm =
µm
 
______
 
 
1000.0

Millimetr

Millimetr metrik sistemasynda uzynlyk birligi bolup bir metriň ýüzünjä deňdir (SI uzynlygyň esas birligi).

 

Mikrometr-dan Millimetr-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Mikrometr Millimetr
0µm 0.00mm
1µm 0.00mm
2µm 0.00mm
3µm 0.00mm
4µm 0.00mm
5µm 0.01mm
6µm 0.01mm
7µm 0.01mm
8µm 0.01mm
9µm 0.01mm
10µm 0.01mm
11µm 0.01mm
12µm 0.01mm
13µm 0.01mm
14µm 0.01mm
15µm 0.01mm
16µm 0.02mm
17µm 0.02mm
18µm 0.02mm
19µm 0.02mm
Mikrometr Millimetr
20µm 0.02mm
21µm 0.02mm
22µm 0.02mm
23µm 0.02mm
24µm 0.02mm
25µm 0.03mm
26µm 0.03mm
27µm 0.03mm
28µm 0.03mm
29µm 0.03mm
30µm 0.03mm
31µm 0.03mm
32µm 0.03mm
33µm 0.03mm
34µm 0.03mm
35µm 0.04mm
36µm 0.04mm
37µm 0.04mm
38µm 0.04mm
39µm 0.04mm
Mikrometr Millimetr
40µm 0.04mm
41µm 0.04mm
42µm 0.04mm
43µm 0.04mm
44µm 0.04mm
45µm 0.04mm
46µm 0.05mm
47µm 0.05mm
48µm 0.05mm
49µm 0.05mm
50µm 0.05mm
51µm 0.05mm
52µm 0.05mm
53µm 0.05mm
54µm 0.05mm
55µm 0.06mm
56µm 0.06mm
57µm 0.06mm
58µm 0.06mm
59µm 0.06mm
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma uzynlyk temperatura agyrlyk meýdan göwrüm tizlik wagt pul birligi