Mil-dan Parsek-a öwrülmesi

Download our Android App

Parsek-dan Mil-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Mil -den Parsek-a göçürmek

pc =
mi * 0.000000000000052155
 
 
 
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek
Köpräk maglumat: Parsek

Mil

Uzynlygyň birligi 1760 ýarda deňdir

 

Mil -den Parsek-a göçürmek

pc =
mi * 0.000000000000052155
 
 
 

Parsek

Parsek takmynan 20 trillion (20,000,000,000,000) milýa deň bolan uzynlyk birligi, 31 trillion kilometr, ýa-da 206,264 Ýer bilen Günüň aralygy.

Şeýle hem bir parsek takmynan 3.26  ýagtylyk ýylyna (Siz ýagtylyk tizligi bilen gideniňizde 3 ýyl we alty aýda geçjek aralygyňyz) deňdir.

 

Mil-dan Parsek-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Mil Parsek
0mi 0.00pc
1mi 0.00pc
2mi 0.00pc
3mi 0.00pc
4mi 0.00pc
5mi 0.00pc
6mi 0.00pc
7mi 0.00pc
8mi 0.00pc
9mi 0.00pc
10mi 0.00pc
11mi 0.00pc
12mi 0.00pc
13mi 0.00pc
14mi 0.00pc
15mi 0.00pc
16mi 0.00pc
17mi 0.00pc
18mi 0.00pc
19mi 0.00pc
Mil Parsek
20mi 0.00pc
21mi 0.00pc
22mi 0.00pc
23mi 0.00pc
24mi 0.00pc
25mi 0.00pc
26mi 0.00pc
27mi 0.00pc
28mi 0.00pc
29mi 0.00pc
30mi 0.00pc
31mi 0.00pc
32mi 0.00pc
33mi 0.00pc
34mi 0.00pc
35mi 0.00pc
36mi 0.00pc
37mi 0.00pc
38mi 0.00pc
39mi 0.00pc
Mil Parsek
40mi 0.00pc
41mi 0.00pc
42mi 0.00pc
43mi 0.00pc
44mi 0.00pc
45mi 0.00pc
46mi 0.00pc
47mi 0.00pc
48mi 0.00pc
49mi 0.00pc
50mi 0.00pc
51mi 0.00pc
52mi 0.00pc
53mi 0.00pc
54mi 0.00pc
55mi 0.00pc
56mi 0.00pc
57mi 0.00pc
58mi 0.00pc
59mi 0.00pc
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma uzynlyk temperatura agyrlyk meýdan göwrüm tizlik wagt pul birligi