Mikron-dan Dýuým-a öwrülmesi

Download our Android App

Dýuým-dan Mikron-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Mikron -den Dýuým-a göçürmek

in =
µ * 0.000039370
 
 
 
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek
Köpräk maglumat: Dýuým

Mikron

Metriň 1/1000000. Mikrometer hem bolup biliner

 

Mikron -den Dýuým-a göçürmek

in =
µ * 0.000039370
 
 
 

Dýuým

Dýuým Imperial ulgamynda we ABŞ-nyň adaty ölçeg ulgamynda ulanylýan uzynlyk birligidir, ol futuň 1/12 bölegine we ýardyň 1/36 bölegine deň bolup durýar.

 

Mikron-dan Dýuým-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Mikron Dýuým
0µ 0.00in
1µ 0.00in
2µ 0.00in
3µ 0.00in
4µ 0.00in
5µ 0.00in
6µ 0.00in
7µ 0.00in
8µ 0.00in
9µ 0.00in
10µ 0.00in
11µ 0.00in
12µ 0.00in
13µ 0.00in
14µ 0.00in
15µ 0.00in
16µ 0.00in
17µ 0.00in
18µ 0.00in
19µ 0.00in
Mikron Dýuým
20µ 0.00in
21µ 0.00in
22µ 0.00in
23µ 0.00in
24µ 0.00in
25µ 0.00in
26µ 0.00in
27µ 0.00in
28µ 0.00in
29µ 0.00in
30µ 0.00in
31µ 0.00in
32µ 0.00in
33µ 0.00in
34µ 0.00in
35µ 0.00in
36µ 0.00in
37µ 0.00in
38µ 0.00in
39µ 0.00in
Mikron Dýuým
40µ 0.00in
41µ 0.00in
42µ 0.00in
43µ 0.00in
44µ 0.00in
45µ 0.00in
46µ 0.00in
47µ 0.00in
48µ 0.00in
49µ 0.00in
50µ 0.00in
51µ 0.00in
52µ 0.00in
53µ 0.00in
54µ 0.00in
55µ 0.00in
56µ 0.00in
57µ 0.00in
58µ 0.00in
59µ 0.00in
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma uzynlyk temperatura agyrlyk meýdan göwrüm tizlik wagt pul birligi