Mikrometr-dan Dýuým-a öwrülmesi

Download our Android App

Dýuým-dan Mikrometr-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Mikrometr -den Dýuým-a göçürmek

in =
µm * 0.000039370
 
 
 
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek
Köpräk maglumat: Dýuým

Mikrometr

Metriň 1/1000000. Mikron hem bolup biliner

 

Mikrometr -den Dýuým-a göçürmek

in =
µm * 0.000039370
 
 
 

Dýuým

Dýuým Imperial ulgamynda we ABŞ-nyň adaty ölçeg ulgamynda ulanylýan uzynlyk birligidir, ol futuň 1/12 bölegine we ýardyň 1/36 bölegine deň bolup durýar.

 

Mikrometr-dan Dýuým-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Mikrometr Dýuým
0µm 0.00in
1µm 0.00in
2µm 0.00in
3µm 0.00in
4µm 0.00in
5µm 0.00in
6µm 0.00in
7µm 0.00in
8µm 0.00in
9µm 0.00in
10µm 0.00in
11µm 0.00in
12µm 0.00in
13µm 0.00in
14µm 0.00in
15µm 0.00in
16µm 0.00in
17µm 0.00in
18µm 0.00in
19µm 0.00in
Mikrometr Dýuým
20µm 0.00in
21µm 0.00in
22µm 0.00in
23µm 0.00in
24µm 0.00in
25µm 0.00in
26µm 0.00in
27µm 0.00in
28µm 0.00in
29µm 0.00in
30µm 0.00in
31µm 0.00in
32µm 0.00in
33µm 0.00in
34µm 0.00in
35µm 0.00in
36µm 0.00in
37µm 0.00in
38µm 0.00in
39µm 0.00in
Mikrometr Dýuým
40µm 0.00in
41µm 0.00in
42µm 0.00in
43µm 0.00in
44µm 0.00in
45µm 0.00in
46µm 0.00in
47µm 0.00in
48µm 0.00in
49µm 0.00in
50µm 0.00in
51µm 0.00in
52µm 0.00in
53µm 0.00in
54µm 0.00in
55µm 0.00in
56µm 0.00in
57µm 0.00in
58µm 0.00in
59µm 0.00in
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma uzynlyk temperatura agyrlyk meýdan göwrüm tizlik wagt pul birligi