Metr-dan Ýard-a öwrülmesi

Download our Android App

Ýard-dan Metr-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Metr -den Ýard-a göçürmek

yd =
m * 1.0936
 
 
 
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek
Köpräk maglumat: Metr

Metr

1 m 1.0936 ýarda ýa-da 39.370 dýuýma deňdir.

1983-nji ýyldan bäri, metr resmi taýdan sekundyň 1/299,792,458 wagt interwalynda ýagtylygyň wakuumda geçýän ýolunyň uzynlygy diýlip kesgitlenendir.

 

Metr -den Ýard-a göçürmek

yd =
m * 1.0936
 
 
 

Ýard

3 futa deň gelýän uzynlyk birligi; 91,44 santimetr diýlip kesgitlenen; aslynda uly ädimleriň ortaça uzynlygyny ölçemek üçin alnan

 

Metr-dan Ýard-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Metr Ýard
0m 0.00yd
1m 1.09yd
2m 2.19yd
3m 3.28yd
4m 4.37yd
5m 5.47yd
6m 6.56yd
7m 7.66yd
8m 8.75yd
9m 9.84yd
10m 10.94yd
11m 12.03yd
12m 13.12yd
13m 14.22yd
14m 15.31yd
15m 16.40yd
16m 17.50yd
17m 18.59yd
18m 19.69yd
19m 20.78yd
Metr Ýard
20m 21.87yd
21m 22.97yd
22m 24.06yd
23m 25.15yd
24m 26.25yd
25m 27.34yd
26m 28.43yd
27m 29.53yd
28m 30.62yd
29m 31.71yd
30m 32.81yd
31m 33.90yd
32m 35.00yd
33m 36.09yd
34m 37.18yd
35m 38.28yd
36m 39.37yd
37m 40.46yd
38m 41.56yd
39m 42.65yd
Metr Ýard
40m 43.74yd
41m 44.84yd
42m 45.93yd
43m 47.03yd
44m 48.12yd
45m 49.21yd
46m 50.31yd
47m 51.40yd
48m 52.49yd
49m 53.59yd
50m 54.68yd
51m 55.77yd
52m 56.87yd
53m 57.96yd
54m 59.06yd
55m 60.15yd
56m 61.24yd
57m 62.34yd
58m 63.43yd
59m 64.52yd
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma uzynlyk temperatura agyrlyk meýdan göwrüm tizlik wagt pul birligi