Kilometr-dan Deňiz Ligasy-a öwrülmesi

Download our Android App

Deňiz Ligasy-dan Kilometr-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Kilometr -den Deňiz Ligasy-a göçürmek

nl =
km * 0.17999
 
 
 
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek
Köpräk maglumat: Kilometr

Kilometr

Kilometr metrik sistemasynda uzynlyk birligi bolup, bir müň metrdeňdir.

1Km 0.6214 milýadeňdir.

 

Kilometr -den Deňiz Ligasy-a göçürmek

nl =
km * 0.17999
 
 
 

Deňiz Ligasy

Deňiz ligasy 6,080 ýarda ýa-da üç deňiz miline deňdi (her lia 6,080 futa deň bolanda). ABŞ-nyň ligasynyň, Angliýanyň ligasynyň we Angliýanyň deňiz ligasynyň tapawutlydygyny ýatda saklaň.

 

Kilometr-dan Deňiz Ligasy-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Kilometr Deňiz Ligasy
0km 0.00nl
1km 0.18nl
2km 0.36nl
3km 0.54nl
4km 0.72nl
5km 0.90nl
6km 1.08nl
7km 1.26nl
8km 1.44nl
9km 1.62nl
10km 1.80nl
11km 1.98nl
12km 2.16nl
13km 2.34nl
14km 2.52nl
15km 2.70nl
16km 2.88nl
17km 3.06nl
18km 3.24nl
19km 3.42nl
Kilometr Deňiz Ligasy
20km 3.60nl
21km 3.78nl
22km 3.96nl
23km 4.14nl
24km 4.32nl
25km 4.50nl
26km 4.68nl
27km 4.86nl
28km 5.04nl
29km 5.22nl
30km 5.40nl
31km 5.58nl
32km 5.76nl
33km 5.94nl
34km 6.12nl
35km 6.30nl
36km 6.48nl
37km 6.66nl
38km 6.84nl
39km 7.02nl
Kilometr Deňiz Ligasy
40km 7.20nl
41km 7.38nl
42km 7.56nl
43km 7.74nl
44km 7.92nl
45km 8.10nl
46km 8.28nl
47km 8.46nl
48km 8.64nl
49km 8.82nl
50km 9.00nl
51km 9.18nl
52km 9.36nl
53km 9.54nl
54km 9.72nl
55km 9.90nl
56km 10.08nl
57km 10.26nl
58km 10.44nl
59km 10.62nl
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma uzynlyk temperatura agyrlyk meýdan göwrüm tizlik wagt pul birligi