Kilometr-dan Ýagtylyk ýyly-a öwrülmesi

Download our Android App

Ýagtylyk ýyly-dan Kilometr-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Kilometr -den Ýagtylyk ýyly-a göçürmek

ly =
km * 0.00000000000010570
 
 
 
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek
Köpräk maglumat: Kilometr

Kilometr

Kilometr metrik sistemasynda uzynlyk birligi bolup, bir müň metrdeňdir.

1Km 0.6214 milýadeňdir.

 

Kilometr -den Ýagtylyk ýyly-a göçürmek

ly =
km * 0.00000000000010570
 
 
 

Ýagtylyk ýyly

Ýagtylyk ýyly ýagtylygyň bir ýylda geçýän uzaklygynyň birligidir. Ýagtylyk ýyly üçin dürli kesgitlemeleriň berlendigi sebäpli, onuň üçin berlen bahalar biri-birinden çala tapawutlanýarlar. Bir ýagtylyk ýyly takmynam 9.461e15 m, 5.879e12 mi, 63239.7 AU ýa-da 0.3066 ps deň gelýär.

 

Kilometr-dan Ýagtylyk ýyly-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Kilometr Ýagtylyk ýyly
0km 0.00ly
1km 0.00ly
2km 0.00ly
3km 0.00ly
4km 0.00ly
5km 0.00ly
6km 0.00ly
7km 0.00ly
8km 0.00ly
9km 0.00ly
10km 0.00ly
11km 0.00ly
12km 0.00ly
13km 0.00ly
14km 0.00ly
15km 0.00ly
16km 0.00ly
17km 0.00ly
18km 0.00ly
19km 0.00ly
Kilometr Ýagtylyk ýyly
20km 0.00ly
21km 0.00ly
22km 0.00ly
23km 0.00ly
24km 0.00ly
25km 0.00ly
26km 0.00ly
27km 0.00ly
28km 0.00ly
29km 0.00ly
30km 0.00ly
31km 0.00ly
32km 0.00ly
33km 0.00ly
34km 0.00ly
35km 0.00ly
36km 0.00ly
37km 0.00ly
38km 0.00ly
39km 0.00ly
Kilometr Ýagtylyk ýyly
40km 0.00ly
41km 0.00ly
42km 0.00ly
43km 0.00ly
44km 0.00ly
45km 0.00ly
46km 0.00ly
47km 0.00ly
48km 0.00ly
49km 0.00ly
50km 0.00ly
51km 0.00ly
52km 0.00ly
53km 0.00ly
54km 0.00ly
55km 0.00ly
56km 0.00ly
57km 0.00ly
58km 0.00ly
59km 0.00ly
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma uzynlyk temperatura agyrlyk meýdan göwrüm tizlik wagt pul birligi