Mil sagat-dan Metr sekund-a öwrülmesi

Download our Android App

Metr sekund-dan Mil sagat-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Mil sagat -den Metr sekund-a göçürmek

Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek

Mil sagat

Bu adatça ABŞ ýaly metrik däl ulgama gollanýan döwletlerde ulanylýan tizlik ölçegidir. Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygy hem resmi taýdan metrik ulgamy kabul edendigine garamazdan bu ölçegi ulanýar. Köçedäki tizlik çäkleri mil sagatda berilýär, ol mil/sag gysgaltmasy bilen aňladylýar.

 

Mil sagat -den Metr sekund-a göçürmek

Metr sekund

Tizligiň halkara standart ölçegidir. Bu bir sekunt wagtda geçilen metriň mukdarydyr. Onuň gapdalyndaky tizlik birligi bolsa metr sekuntdyr (m/s²).

 

Mil sagat-dan Metr sekund-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Mil sagat Metr sekund
0mph 0.00m/s
1mph 0.45m/s
2mph 0.89m/s
3mph 1.34m/s
4mph 1.79m/s
5mph 2.24m/s
6mph 2.68m/s
7mph 3.13m/s
8mph 3.58m/s
9mph 4.02m/s
10mph 4.47m/s
11mph 4.92m/s
12mph 5.36m/s
13mph 5.81m/s
14mph 6.26m/s
15mph 6.71m/s
16mph 7.15m/s
17mph 7.60m/s
18mph 8.05m/s
19mph 8.49m/s
Mil sagat Metr sekund
20mph 8.94m/s
21mph 9.39m/s
22mph 9.83m/s
23mph 10.28m/s
24mph 10.73m/s
25mph 11.18m/s
26mph 11.62m/s
27mph 12.07m/s
28mph 12.52m/s
29mph 12.96m/s
30mph 13.41m/s
31mph 13.86m/s
32mph 14.31m/s
33mph 14.75m/s
34mph 15.20m/s
35mph 15.65m/s
36mph 16.09m/s
37mph 16.54m/s
38mph 16.99m/s
39mph 17.43m/s
Mil sagat Metr sekund
40mph 17.88m/s
41mph 18.33m/s
42mph 18.78m/s
43mph 19.22m/s
44mph 19.67m/s
45mph 20.12m/s
46mph 20.56m/s
47mph 21.01m/s
48mph 21.46m/s
49mph 21.90m/s
50mph 22.35m/s
51mph 22.80m/s
52mph 23.25m/s
53mph 23.69m/s
54mph 24.14m/s
55mph 24.59m/s
56mph 25.03m/s
57mph 25.48m/s
58mph 25.93m/s
59mph 26.38m/s
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma tizlik temperatura agyrlyk uzynlyk meýdan göwrüm wagt pul birligi