Metr sekund-dan Mil sagat-a öwrülmesi

Download our Android App

Mil sagat-dan Metr sekund-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Metr sekund -den Mil sagat-a göçürmek

Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek

Metr sekund

Tizligiň halkara standart ölçegidir. Bu bir sekunt wagtda geçilen metriň mukdarydyr. Onuň gapdalyndaky tizlik birligi bolsa metr sekuntdyr (m/s²).

 

Metr sekund -den Mil sagat-a göçürmek

Mil sagat

Bu adatça ABŞ ýaly metrik däl ulgama gollanýan döwletlerde ulanylýan tizlik ölçegidir. Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygy hem resmi taýdan metrik ulgamy kabul edendigine garamazdan bu ölçegi ulanýar. Köçedäki tizlik çäkleri mil sagatda berilýär, ol mil/sag gysgaltmasy bilen aňladylýar.

 

Metr sekund-dan Mil sagat-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Metr sekund Mil sagat
0m/s 0.00mph
1m/s 2.24mph
2m/s 4.47mph
3m/s 6.71mph
4m/s 8.95mph
5m/s 11.18mph
6m/s 13.42mph
7m/s 15.66mph
8m/s 17.90mph
9m/s 20.13mph
10m/s 22.37mph
11m/s 24.61mph
12m/s 26.84mph
13m/s 29.08mph
14m/s 31.32mph
15m/s 33.55mph
16m/s 35.79mph
17m/s 38.03mph
18m/s 40.26mph
19m/s 42.50mph
Metr sekund Mil sagat
20m/s 44.74mph
21m/s 46.98mph
22m/s 49.21mph
23m/s 51.45mph
24m/s 53.69mph
25m/s 55.92mph
26m/s 58.16mph
27m/s 60.40mph
28m/s 62.63mph
29m/s 64.87mph
30m/s 67.11mph
31m/s 69.35mph
32m/s 71.58mph
33m/s 73.82mph
34m/s 76.06mph
35m/s 78.29mph
36m/s 80.53mph
37m/s 82.77mph
38m/s 85.00mph
39m/s 87.24mph
Metr sekund Mil sagat
40m/s 89.48mph
41m/s 91.71mph
42m/s 93.95mph
43m/s 96.19mph
44m/s 98.43mph
45m/s 100.66mph
46m/s 102.90mph
47m/s 105.14mph
48m/s 107.37mph
49m/s 109.61mph
50m/s 111.85mph
51m/s 114.08mph
52m/s 116.32mph
53m/s 118.56mph
54m/s 120.79mph
55m/s 123.03mph
56m/s 125.27mph
57m/s 127.51mph
58m/s 129.74mph
59m/s 131.98mph
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma tizlik temperatura agyrlyk uzynlyk meýdan göwrüm wagt pul birligi