Mil sagat-dan Uzel-a öwrülmesi

Download our Android App

Uzel-dan Mil sagat-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Mil sagat -den Uzel-a göçürmek

Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek

Mil sagat

Bu adatça ABŞ ýaly metrik däl ulgama gollanýan döwletlerde ulanylýan tizlik ölçegidir. Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygy hem resmi taýdan metrik ulgamy kabul edendigine garamazdan bu ölçegi ulanýar. Köçedäki tizlik çäkleri mil sagatda berilýär, ol mil/sag gysgaltmasy bilen aňladylýar.

 

Mil sagat -den Uzel-a göçürmek

Uzel

Uzel sagatda deňiz milini aňladýan tizlik ölçegidir. Bu birlik adatça deňizçilikde we awiasiýada peýdalanylýar. Taryhda dürli deňiz milleri bolupdyr, şonuň üçin uzelleriň hem dürli görnüşleri bardyr. Muňa garamazdan, biz öz uzel hasaplaýjymyzy ýer ýüzünde giňden peýdalanylýan halkara deňiz miline esaslandyrdyk.

 

Mil sagat-dan Uzel-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Mil sagat Uzel
0mph 0.00knots
1mph 0.87knots
2mph 1.74knots
3mph 2.61knots
4mph 3.48knots
5mph 4.34knots
6mph 5.21knots
7mph 6.08knots
8mph 6.95knots
9mph 7.82knots
10mph 8.69knots
11mph 9.56knots
12mph 10.43knots
13mph 11.30knots
14mph 12.17knots
15mph 13.03knots
16mph 13.90knots
17mph 14.77knots
18mph 15.64knots
19mph 16.51knots
Mil sagat Uzel
20mph 17.38knots
21mph 18.25knots
22mph 19.12knots
23mph 19.99knots
24mph 20.86knots
25mph 21.72knots
26mph 22.59knots
27mph 23.46knots
28mph 24.33knots
29mph 25.20knots
30mph 26.07knots
31mph 26.94knots
32mph 27.81knots
33mph 28.68knots
34mph 29.55knots
35mph 30.41knots
36mph 31.28knots
37mph 32.15knots
38mph 33.02knots
39mph 33.89knots
Mil sagat Uzel
40mph 34.76knots
41mph 35.63knots
42mph 36.50knots
43mph 37.37knots
44mph 38.23knots
45mph 39.10knots
46mph 39.97knots
47mph 40.84knots
48mph 41.71knots
49mph 42.58knots
50mph 43.45knots
51mph 44.32knots
52mph 45.19knots
53mph 46.06knots
54mph 46.92knots
55mph 47.79knots
56mph 48.66knots
57mph 49.53knots
58mph 50.40knots
59mph 51.27knots
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma tizlik temperatura agyrlyk uzynlyk meýdan göwrüm wagt pul birligi