Kilometr sagat-dan Mah sany-a öwrülmesi

Download our Android App

Mah sany-dan Kilometr sagat-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Kilometr sagat -den Mah sany-a göçürmek

Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek

Kilometr sagat

Bu ulag-aragatnaşyk üçin metrik ulgamdan peýdalanýan döwletlerde tizlik ölçelýän birlikdir. Köçedäki tizlik çäkleri kilometr sagatda berilýär, ol km/sag gysgaltmasy bilen aňladylýar.

 

Kilometr sagat -den Mah sany-a göçürmek

Mah sany

Mah sesiň tizligine esaslanýan tizlik ölçegidir. Sesiň dürli şertlerde dürli tizliklerde geçýändigi sebäpli, bu ýerde berlen hasaplamalar deňiz derejesinde gury howada 20°C üçin berlendir. Mah adatça awiasiýada we kosmosy öwrenişde ulanylýar.

 

Kilometr sagat-dan Mah sany-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Kilometr sagat Mah sany
0kph 0.00Mach
1kph 0.00Mach
2kph 0.00Mach
3kph 0.00Mach
4kph 0.00Mach
5kph 0.00Mach
6kph 0.00Mach
7kph 0.01Mach
8kph 0.01Mach
9kph 0.01Mach
10kph 0.01Mach
11kph 0.01Mach
12kph 0.01Mach
13kph 0.01Mach
14kph 0.01Mach
15kph 0.01Mach
16kph 0.01Mach
17kph 0.01Mach
18kph 0.01Mach
19kph 0.02Mach
Kilometr sagat Mah sany
20kph 0.02Mach
21kph 0.02Mach
22kph 0.02Mach
23kph 0.02Mach
24kph 0.02Mach
25kph 0.02Mach
26kph 0.02Mach
27kph 0.02Mach
28kph 0.02Mach
29kph 0.02Mach
30kph 0.02Mach
31kph 0.03Mach
32kph 0.03Mach
33kph 0.03Mach
34kph 0.03Mach
35kph 0.03Mach
36kph 0.03Mach
37kph 0.03Mach
38kph 0.03Mach
39kph 0.03Mach
Kilometr sagat Mah sany
40kph 0.03Mach
41kph 0.03Mach
42kph 0.03Mach
43kph 0.04Mach
44kph 0.04Mach
45kph 0.04Mach
46kph 0.04Mach
47kph 0.04Mach
48kph 0.04Mach
49kph 0.04Mach
50kph 0.04Mach
51kph 0.04Mach
52kph 0.04Mach
53kph 0.04Mach
54kph 0.04Mach
55kph 0.04Mach
56kph 0.05Mach
57kph 0.05Mach
58kph 0.05Mach
59kph 0.05Mach
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma tizlik temperatura agyrlyk uzynlyk meýdan göwrüm wagt pul birligi