Kilometr sagat öwrülme

Siziň isleýän metrik konwerteriňizi tapmak üçin gözleg gutusyny ulanyň.

Kilometr sagat

Bu ulag-aragatnaşyk üçin metrik ulgamdan peýdalanýan döwletlerde tizlik ölçelýän birlikdir. Köçedäki tizlik çäkleri kilometr sagatda berilýär, ol km/sag gysgaltmasy bilen aňladylýar.