Kilometr sagat-dan Ýagtylyk tizligi-a öwrülmesi

Download our Android App

Ýagtylyk tizligi-dan Kilometr sagat-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Kilometr sagat -den Ýagtylyk tizligi-a göçürmek

Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek

Kilometr sagat

Bu ulag-aragatnaşyk üçin metrik ulgamdan peýdalanýan döwletlerde tizlik ölçelýän birlikdir. Köçedäki tizlik çäkleri kilometr sagatda berilýär, ol km/sag gysgaltmasy bilen aňladylýar.

 

Kilometr sagat -den Ýagtylyk tizligi-a göçürmek

 

Kilometr sagat-dan Ýagtylyk tizligi-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Kilometr sagat Ýagtylyk tizligi
0kph 0.00c
1kph 0.00c
2kph 0.00c
3kph 0.00c
4kph 0.00c
5kph 0.00c
6kph 0.00c
7kph 0.00c
8kph 0.00c
9kph 0.00c
10kph 0.00c
11kph 0.00c
12kph 0.00c
13kph 0.00c
14kph 0.00c
15kph 0.00c
16kph 0.00c
17kph 0.00c
18kph 0.00c
19kph 0.00c
Kilometr sagat Ýagtylyk tizligi
20kph 0.00c
21kph 0.00c
22kph 0.00c
23kph 0.00c
24kph 0.00c
25kph 0.00c
26kph 0.00c
27kph 0.00c
28kph 0.00c
29kph 0.00c
30kph 0.00c
31kph 0.00c
32kph 0.00c
33kph 0.00c
34kph 0.00c
35kph 0.00c
36kph 0.00c
37kph 0.00c
38kph 0.00c
39kph 0.00c
Kilometr sagat Ýagtylyk tizligi
40kph 0.00c
41kph 0.00c
42kph 0.00c
43kph 0.00c
44kph 0.00c
45kph 0.00c
46kph 0.00c
47kph 0.00c
48kph 0.00c
49kph 0.00c
50kph 0.00c
51kph 0.00c
52kph 0.00c
53kph 0.00c
54kph 0.00c
55kph 0.00c
56kph 0.00c
57kph 0.00c
58kph 0.00c
59kph 0.00c
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma tizlik temperatura agyrlyk uzynlyk meýdan göwrüm wagt pul birligi