Mikron-dan Millimetr-a öwrülmesi

Download our Android App

Millimetr-dan Mikron-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Mikron -den Millimetr-a göçürmek

mm =
µ
 
______
 
 
1000.0
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek
Köpräk maglumat: Millimetr

Mikron

Metriň 1/1000000. Mikrometer hem bolup biliner

 

Mikron -den Millimetr-a göçürmek

mm =
µ
 
______
 
 
1000.0

Millimetr

Millimetr metrik sistemasynda uzynlyk birligi bolup bir metriň ýüzünjä deňdir (SI uzynlygyň esas birligi).

 

Mikron-dan Millimetr-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Mikron Millimetr
0µ 0.00mm
1µ 0.00mm
2µ 0.00mm
3µ 0.00mm
4µ 0.00mm
5µ 0.01mm
6µ 0.01mm
7µ 0.01mm
8µ 0.01mm
9µ 0.01mm
10µ 0.01mm
11µ 0.01mm
12µ 0.01mm
13µ 0.01mm
14µ 0.01mm
15µ 0.01mm
16µ 0.02mm
17µ 0.02mm
18µ 0.02mm
19µ 0.02mm
Mikron Millimetr
20µ 0.02mm
21µ 0.02mm
22µ 0.02mm
23µ 0.02mm
24µ 0.02mm
25µ 0.03mm
26µ 0.03mm
27µ 0.03mm
28µ 0.03mm
29µ 0.03mm
30µ 0.03mm
31µ 0.03mm
32µ 0.03mm
33µ 0.03mm
34µ 0.03mm
35µ 0.04mm
36µ 0.04mm
37µ 0.04mm
38µ 0.04mm
39µ 0.04mm
Mikron Millimetr
40µ 0.04mm
41µ 0.04mm
42µ 0.04mm
43µ 0.04mm
44µ 0.04mm
45µ 0.04mm
46µ 0.05mm
47µ 0.05mm
48µ 0.05mm
49µ 0.05mm
50µ 0.05mm
51µ 0.05mm
52µ 0.05mm
53µ 0.05mm
54µ 0.05mm
55µ 0.06mm
56µ 0.06mm
57µ 0.06mm
58µ 0.06mm
59µ 0.06mm
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma uzynlyk temperatura agyrlyk meýdan göwrüm tizlik wagt pul birligi