Mikrometr-dan Metr-a öwrülmesi

Download our Android App

Metr-dan Mikrometr-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Mikrometr -den Metr-a göçürmek

m =
µm
 
_______
 
 
1000000
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek
Köpräk maglumat: Metr

Mikrometr

Metriň 1/1000000. Mikron hem bolup biliner

 

Mikrometr -den Metr-a göçürmek

m =
µm
 
_______
 
 
1000000

Metr

Metr metrik ulgamynda uzynlyk birligi bolup durýar, ol Halkara birlik ulgamynda (SI) esasy uzynlyk birligidir.

SI ulgamynda we beýleki MKS (metr, kilogram, sekunt) ulgamlarynda esasy uzynlyk birligi bolanlygy sebäpli, metr beýleki birlikleri (mysal üçin, güýç birligi bolan nýuton) çykarmak üçin ulanylýar.

 

Mikrometr-dan Metr-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Mikrometr Metr
0µm 0.00m
1µm 0.00m
2µm 0.00m
3µm 0.00m
4µm 0.00m
5µm 0.00m
6µm 0.00m
7µm 0.00m
8µm 0.00m
9µm 0.00m
10µm 0.00m
11µm 0.00m
12µm 0.00m
13µm 0.00m
14µm 0.00m
15µm 0.00m
16µm 0.00m
17µm 0.00m
18µm 0.00m
19µm 0.00m
Mikrometr Metr
20µm 0.00m
21µm 0.00m
22µm 0.00m
23µm 0.00m
24µm 0.00m
25µm 0.00m
26µm 0.00m
27µm 0.00m
28µm 0.00m
29µm 0.00m
30µm 0.00m
31µm 0.00m
32µm 0.00m
33µm 0.00m
34µm 0.00m
35µm 0.00m
36µm 0.00m
37µm 0.00m
38µm 0.00m
39µm 0.00m
Mikrometr Metr
40µm 0.00m
41µm 0.00m
42µm 0.00m
43µm 0.00m
44µm 0.00m
45µm 0.00m
46µm 0.00m
47µm 0.00m
48µm 0.00m
49µm 0.00m
50µm 0.00m
51µm 0.00m
52µm 0.00m
53µm 0.00m
54µm 0.00m
55µm 0.00m
56µm 0.00m
57µm 0.00m
58µm 0.00m
59µm 0.00m
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma uzynlyk temperatura agyrlyk meýdan göwrüm tizlik wagt pul birligi