Kilometr-dan Deňiz Mili-a öwrülmesi

Deňiz Mili birden köp görnüşi bardyr. Aşakdaky sanawdan degişli görnüşini ulanyň.

  1. Kilometr-dan BB Deňiz Mili-a

  2. Kilometr-dan ABŞ Deňiz Mili-a

  3. Kilometr-dan Halkara Deňiz Mili-a

Kilometr

Kilometr metrik sistemasynda uzynlyk birligi bolup, bir müň metrdeňdir.

1Km 0.6214 milýadeňdir.

Deňiz Mili