Fut-dan Deňiz Ligasy-a öwrülmesi

Download our Android App

Deňiz Ligasy-dan Fut-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Fut -den Deňiz Ligasy-a göçürmek

nl =
ft * 0.000054860
 
 
 
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek
Köpräk maglumat: Fut

Fut

1959-njy ýylda baglaşylan ýard we funt şertnamasynda (Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we Milletleriň Arkalaşygynyň arasynda) ýard 0.9144 metr, fut bolsa 0.3048 metr (304.8 mm) diýlip kesgitlendi.

 

Fut -den Deňiz Ligasy-a göçürmek

nl =
ft * 0.000054860
 
 
 

Deňiz Ligasy

Deňiz ligasy 6,080 ýarda ýa-da üç deňiz miline deňdi (her lia 6,080 futa deň bolanda). ABŞ-nyň ligasynyň, Angliýanyň ligasynyň we Angliýanyň deňiz ligasynyň tapawutlydygyny ýatda saklaň.

 

Fut-dan Deňiz Ligasy-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Fut Deňiz Ligasy
0ft 0.00nl
1ft 0.00nl
2ft 0.00nl
3ft 0.00nl
4ft 0.00nl
5ft 0.00nl
6ft 0.00nl
7ft 0.00nl
8ft 0.00nl
9ft 0.00nl
10ft 0.00nl
11ft 0.00nl
12ft 0.00nl
13ft 0.00nl
14ft 0.00nl
15ft 0.00nl
16ft 0.00nl
17ft 0.00nl
18ft 0.00nl
19ft 0.00nl
Fut Deňiz Ligasy
20ft 0.00nl
21ft 0.00nl
22ft 0.00nl
23ft 0.00nl
24ft 0.00nl
25ft 0.00nl
26ft 0.00nl
27ft 0.00nl
28ft 0.00nl
29ft 0.00nl
30ft 0.00nl
31ft 0.00nl
32ft 0.00nl
33ft 0.00nl
34ft 0.00nl
35ft 0.00nl
36ft 0.00nl
37ft 0.00nl
38ft 0.00nl
39ft 0.00nl
Fut Deňiz Ligasy
40ft 0.00nl
41ft 0.00nl
42ft 0.00nl
43ft 0.00nl
44ft 0.00nl
45ft 0.00nl
46ft 0.00nl
47ft 0.00nl
48ft 0.00nl
49ft 0.00nl
50ft 0.00nl
51ft 0.00nl
52ft 0.00nl
53ft 0.00nl
54ft 0.00nl
55ft 0.00nl
56ft 0.00nl
57ft 0.00nl
58ft 0.00nl
59ft 0.00nl
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma uzynlyk temperatura agyrlyk meýdan göwrüm tizlik wagt pul birligi