Ölçeg zynjyry-dan Metr-a öwrülmesi

Download our Android App

Metr-dan Ölçeg zynjyry-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Ölçeg zynjyry -den Metr-a göçürmek

m =
ch
 
________
 
 
0.049710
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek
Köpräk maglumat: Metr

Ölçeg zynjyry

66 futa deň bolan uzynlyk birligi bolup, esasan hem, ABŞ-nyň döwlet ýer ölçeglerinde ulanylýar. Hakyky ölçeg zynjyry (Gunteriň zynjyry) her biri 7,92 dýuým uzynlykda bolan 100 sany demir sepden ybaratdy. 1900-njy ýyllarda polat lentalar zynjyrlaryň ýerine ulanylyp başlandy, emma ölçeg lentalary entek-entekler hem "zynjyr" diýlip atlandyrylýar, lenta bilen ölçenilende hem köplenç "zynjyrlamak" sözi ulanylýar. Zynjyr kadastr düzülende iň maksadalaýyk uzynlyk birligidir, sebäbi 10 inedördül zynjyr bir akra deňdir.

 

Ölçeg zynjyry -den Metr-a göçürmek

m =
ch
 
________
 
 
0.049710

Metr

Metr metrik ulgamynda uzynlyk birligi bolup durýar, ol Halkara birlik ulgamynda (SI) esasy uzynlyk birligidir.

SI ulgamynda we beýleki MKS (metr, kilogram, sekunt) ulgamlarynda esasy uzynlyk birligi bolanlygy sebäpli, metr beýleki birlikleri (mysal üçin, güýç birligi bolan nýuton) çykarmak üçin ulanylýar.

 

Ölçeg zynjyry-dan Metr-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Ölçeg zynjyry Metr
0ch 0.00m
1ch 20.12m
2ch 40.23m
3ch 60.35m
4ch 80.47m
5ch 100.58m
6ch 120.70m
7ch 140.82m
8ch 160.93m
9ch 181.05m
10ch 201.17m
11ch 221.29m
12ch 241.40m
13ch 261.52m
14ch 281.64m
15ch 301.75m
16ch 321.87m
17ch 341.99m
18ch 362.10m
19ch 382.22m
Ölçeg zynjyry Metr
20ch 402.34m
21ch 422.45m
22ch 442.57m
23ch 462.69m
24ch 482.80m
25ch 502.92m
26ch 523.04m
27ch 543.15m
28ch 563.27m
29ch 583.39m
30ch 603.51m
31ch 623.62m
32ch 643.74m
33ch 663.86m
34ch 683.97m
35ch 704.09m
36ch 724.21m
37ch 744.32m
38ch 764.44m
39ch 784.56m
Ölçeg zynjyry Metr
40ch 804.67m
41ch 824.79m
42ch 844.91m
43ch 865.02m
44ch 885.14m
45ch 905.26m
46ch 925.37m
47ch 945.49m
48ch 965.61m
49ch 985.73m
50ch 1005.84m
51ch 1025.96m
52ch 1046.08m
53ch 1066.19m
54ch 1086.31m
55ch 1106.43m
56ch 1126.54m
57ch 1146.66m
58ch 1166.78m
59ch 1186.89m
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma uzynlyk temperatura agyrlyk meýdan göwrüm tizlik wagt pul birligi